Warning: Declaration of FDX_Widget_profile::widget($args) should be compatible with WP_Widget::widget($args, $instance) in /home/stjosnys/public_html/lokaalteamtestsite/wp-content/plugins/wp-twitter/modules/class-p2.php on line 14

Warning: Declaration of FDX_Widget_profile::form() should be compatible with WP_Widget::form($instance) in /home/stjosnys/public_html/lokaalteamtestsite/wp-content/plugins/wp-twitter/modules/class-p2.php on line 23

Warning: Declaration of FDX_Widget_search::widget($args) should be compatible with WP_Widget::widget($args, $instance) in /home/stjosnys/public_html/lokaalteamtestsite/wp-content/plugins/wp-twitter/modules/class-p2.php on line 38

Warning: Declaration of FDX_Widget_search::form() should be compatible with WP_Widget::form($instance) in /home/stjosnys/public_html/lokaalteamtestsite/wp-content/plugins/wp-twitter/modules/class-p2.php on line 47
Catechese – R.K. Geloofsgemeenschap St. Joseph Vathorst-Hooglanderveen

Catechese

In onze geloofsgemeenschap zijn er verschillende mogelijkheden om kennis te maken met het katholieke geloof of om uw geloof een opfrisbeurt te geven. Geloofsopvoeding begint al op jonge leeftijd, maar gaat door, een leven lang. Voor geloofsvragen zijn ook de pastores na de vieringen aanspreekbaar.

Eerste Heilige Communie
De Eerste Communieviering voor kinderen uit Hooglanderveen en Vathorst is in het voorjaar van 2015. Via de katholieke scholen worden de kinderen uit groep 4 uitgenodigd om mee te doen. Zit uw kind niet op een van deze scholen, vraag dan informatie aan bij de werkgroep. Aanmelden voor de Eerste Heilige Communie in 2015 kan al, de informatiebijeenkomst is op donderdag 18 december in de St. Josephschool.

Vormsel
De vormselviering is op 17 januari 2015 in de H. Kruiskerk en is een gezamenlijke viering voor alle Amersfoortse geloofsgemeenschappen. De voorbereiding gebeurt in De Pastorie in Hoogland. Er zijn zes bijeenkomsten en enkele diaconale activiteiten. Contact: Juli?tte van den Heuvel (033 ? 253 71 56 | vormselolva@gmail.com). De voorbereiding is inmiddels begonnen. Aanmelden voor 2016 kan al.

Doopvoorbereiding Dopen = Vieren
Als u uw kind(eren) wil laten dopen, krijgt u twee gespreksavonden over de vragen: wat en hoe geloof je, wat wil je overdragen en hoe kijk je aan tegen riten en symbolen, thuis en in de kerk? E?n avond is met de werkgroep en ??n met de voorganger van de doopviering.
Aanmelden via het Centraal Secretariaat (033 ? 489 35 99).

OpfrisMis
In onze geloofsgemeenschap wordt eens per jaar een OpfrisMis gehouden. Tijdens deze eucharistieviering wordt stilgestaan bij de betekenis van symbolen en de opbouw van de liturgie. Dit initiatief is uniek in Nederland en vijf jaar geleden ontwikkeld in onze geloofsgemeenschap. De zesde OpfrisMis is op 16 november gehouden. Celebrant van de OpfrisMis is mediapriester Roderick Vonh?gen.

Tussencatechese
De kinderen die hun Eerste Communie hebben gedaan is er catechese op de zondagmorgen. E?n keer per maand komen we samen, rondom een bijbelverhaal met het inspirerende project ?Het Licht op ons pad?. Begeleiding Elles Blewanus (eblew@xmsnet.nl) en pw. Edith Vos (035 ? 582 79 30 | edithvos@kpnmail.nl). De kosten bedragen ?15 inclusief boek.

Maak (opnieuw) kennis met het geloof
Voor wie uitgebreid en serieus wil kennismaken met het RK-geloof, of zich wil verdiepen in de geloofsinhoud en vormen van de Rooms-Katholieke Kerk is de cursus ‘RK voor Beginners’. Een cursus voor ge?nteresseerden, maar tegelijk ook een catechumenaatsgroep, een groep van mensen die zich voorbereiden op een mogelijke toetreding tot de Rooms-Katholieke Kerk door doop en/of vormsel met Pasen. De deelnemers worden in 12 bijeenkomsten vertrouwd gemaakt met kernbegrippen uit het kerkelijk leven, inhoud en vorm van het kerkelijk jaar en het gelovig leven. Informatie of aanmelden: pw. Edith Vos (035 ? 582 79 30 | edithvos@kpnmail.nl).

Huwelijksvoorbereiding
Aanmelden voor katholieke en oecumenische huwelijksvieringen en zegeningen over relaties graag zes maanden tevoren bij het Centraal Secretariaat (033 ? 489 35 99). Aan jubilea kan in de reguliere weekendvieringen aandacht worden besteed.